Phan Vũ tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024

Ngày 28 tháng 5 năm 2024, Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ (PVI) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên tại tòa nhà văn phòng Phan Vũ, địa chỉ A2 Trường Sơn, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện quan trọng này có sự tham gia của đông đảo quý cổ đông, ban lãnh đạo và đặc biệt là sự hiện diện của ông Akira Kurose – Chủ tịch công ty Asia Pile Holdings, thành viên Hội đồng Quản trị PVI.

Tại đại hội, các cổ đông đã cùng nhau thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng, bao gồm báo cáo tài chính năm 2023, kế hoạch kinh doanh và chiến lược phát triển năm 2024, cùng với các vấn đề khác liên quan đến quản trị và hoạt động của công ty.


Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 của Phan Vũ đã diễn ra trong không khí trang trọng và cởi mở, thể hiện tinh thần hợp tác và quyết tâm phát triển của toàn thể công ty. Sự thành công của đại hội lần này là bước đệm quan trọng giúp Phan Vũ tiếp tục vươn xa trên hành trình chinh phục những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đoàn chủ tịch của Đại hội năm nay, gồm: Ông Phan Khắc Long - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp (giữa); Ông Akira Kurose - Thành viên HĐQT (bên trái); Ông Trần Vũ Anh Tuấn - Tổng giám đốc (bên phải).

Ông Trần Vũ Anh Tuấn trình bày báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ.

Ông Phan Khắc Long – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và  phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024.

Ông Akira Kurose – Chủ tịch công ty Asia Pile Holdings, thành viên Hội đồng Quản trị PVI phát biểu


Bà Nguyễn Tố Hà - Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.