Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Phan Vũ

Ngày 18/12/2021, tại tòa nhà Phan Vũ số A2 Trường Sơn (Q. Tân Bình, Tp. HCM), Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ vừa tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2021 sau hai lần phải tạm hoãn do dịch Covid-19.

Đại hội Cổ đông thường niên 2021 do Ông Phan Khắc Long - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa. Hai thành viên HĐQT gồm Ông Akira Kurose và Ông Yoshihito Yamamoto, do điều kiện dịch Covid-19 không cho phép tham dự trực tiếp nên đã ủy quyền cho Ông Phan Khắc Long thực hiện các quyền của thành viên HĐQT cũng như quyền cổ đông của Asia Pile Holdings tại Phan Vũ tham gia cuộc họp.

Ông Phan Khắc Long, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa

Đại hội nhất trí thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với Ông Kazunori Okuyama, với tỉ lệ biểu quyết 100%. Đại hội cũng bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với Bà Hà Thị Mỹ Quyên, với tỉ lệ biểu quyết 100%.

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ biểu quyết thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội đạt tỷ lệ nhất trí 100%. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày sau lời tuyên bố bế mạc của Chủ tọa.

Một số hình ảnh tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021:

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.