Tạp chí Kizuna số 34 xuất bản trong Tháng 10/2017

Thư chúc mừng của Ông Phan Khắc Long - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Tập đoàn Phan Vũ gửi đến Công ty V.J.P Myanmar nhân dịp khai trương nhà máy mới, được đăng tải trên tạp chí Kizuna (số 34 ra trong tháng 10/2017)


Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.