Quy định hệ thống thông tin người thổi còi

 

QUY ĐỊNH HỆ THỐNG THÔNG TIN NGƯỜI THỔI CÒI

Tập đoàn Phan Vũ

Thành lập: Năm 1996

1. Mục đích

 Quy định này được xây dựng nhằm thiết lập hệ thống xử lý các phản ánh, báo cáo về các hành vi vi phạm pháp luật / quy định của các tổ chức hoặc cá nhân trong Tập đoàn; qua đó Tập đoàn mong muốn đảm bảo lòng tin của công chúng đối với Tập đoàn thông qua việc ngăn ngừa và phát hiện sớm các hành vi sai trái hoặc vi phạm pháp luật / quy định gây ra.

2. Đối tượng áp dụng

 • Lãnh đạo và nhân viên của tập đoàn (nhân viên chính thức, nhân viên tạm thời, nhân viên biệt phái, nhân viên hợp đồng, nhân viên phái cử tạm thời).

 • Những người có mối quan hệ lao động với công ty như nhân viên làm việc bán thời gian và làm thêm ...

 • Người nhà của lãnh đạo và nhân viên của tập đoàn

 • Lãnh đạo và nhân viên của các đối tác giao dịch kinh doanh và các đối tác hợp tác

3. Đầu mối liên hệ để cung cấp thông tin

 • Phòng Kiểm soát Nội bộ - Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

 • Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

 • Điện thoại: (84-28) 2220 0884 - 6 Fax: (84-28) 2220 0887

 • Emaikiemsoatnoibo@phanvu.com 

4. Nội dung thông báo

Nếu bạn phát hiện thấy bất kỳ hành vi nào sau đây, bạn có thể báo cáo hoặc tham khảo ý kiến của chúng tôi:

 • Hành vi gây ra hoặc có thể gây ra nguy hiểm cho sự an toàn và sức khỏe của lãnh đạo, nhân viên, đối tác giao dịch kinh doanh và các bên có liên quan khác.

 • Hành vi gây ra hoặc có thể gây ra tác động xấu hoặc phá hủy môi trường địa phương.

 • Hành vi vi phạm nghiêm trọng quy tắc hành động của doanh nghiệp, quy định về việc tuân thủ, nội quy lao động và những quy định khác trong công ty.

 • Hành vi liên quan đến quấy rối tình dục và lạm dụng quyền lực.

 • Hành vi khác vi phạm luật pháp và các quy định, hành vi không phù hợp hoặc hành vi vi phạm nguyên tắc công bằng của xã hội.

 • Hành vi che giấu, tiêu hủy bằng chứng, rò rỉ thông tin, ... liên quan đến những hành vi ở các mục trên.

5. Quy trình và biện pháp phòng ngừa khi thổi còi

 • Lãnh đạo, nhân viên và các đối tượng khác (gọi chung là người thổi còi) muốn tố cáo sẽ thực hiện qua các phương tiện như điện thoại, email, fax, văn bản hoặc gặp mặt trực tiếp, ...
 • Người thổi còi sẽ cung cấp tên thật, phòng ban trực thuộc và địa chỉ liên hệ khi thông báo.

 • Về nguyên tắc, việc thông báo nên sử dụng tên thật để đảm bảo việc điều tra và phản hồi thích hợp. Thông báo ẩn danh cũng được chấp nhận nhưng không đủ khả năng để điều tra, bảo vệ người thổi còi hoặc đưa ra phản hồi thích hợp.

 • Không được thông báo nhằm mục đích tư lợi hoặc vu khống, phỉ báng lãnh đạo và nhân viên khác.

6. Bảo vệ người thổi còi

 • Tập đoàn sẽ không có bất cứ hình thức đối xử bất lợi nào đối với người thổi còi vì lý do đã thực hiện thông báo về các hành vi sai phạm như nêu trên.
 • Người hay bộ phận tiếp nhận thông tin không được tiết lộ thông tin cá nhân người thổi còi nếu người thổi còi có yêu cầu.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.