Cọc bê tông

Thi công đóng, ép cọc

Đóng cọc là cọc bê tông đúc sẵn được hạ bằng năng lượng động từ búa thủy lực hoặc búa diesel gắn trên giàn treo của máy cơ sở. Ép cọc là cọc được hạ bằng năng lượng tĩnh, không gây ra xung lượng lên đầu cọc.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.