Cọc bê tông

Thi công đóng cọc

Phương án thi công mang tính truyền thống, tuy nhiên việc ảnh hưởng bởi khói bụi, rung chấn và tiếng ồn là những hạn chế của phương pháp này.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.