Phan Vũ - Nhà thầu nền móng & bê tông đúc sẵn lắp ghép

Equipment capacity

Tên thiết bị (click chọn) Số lượng Thông số kỹ thuật Quốc gia Năm sản xuất
Nippon Sharyo DH508-110M 02

Deep-bored: 55m 

Diameter: 2.0m

Japan

1993

Nippon Sharya DH608-120M 04

Deep-bored: 65 m

Diameter: 2.5 m

Japan

1995

Sumitomo SP110 01

Deep-bored: 65m

Diameter: 2.5m


Japan

1991

Kobelco DJM2070 01

Deep-bored: 40 m

Diameter: 1.0 m

Japan

1995

Crane: Sumitomo SC1000-2 01

Capacity: 100T

Japan

2000

Crane: Hitachi CX900 02

Capacity: 90T

Japan

1990

Crane: Sumitomo LS218 01

Capacity: 80T

Japan

1996

Crane: Sumitomo LS118 01

Capacity: 50T

Japan

2007

Crane: Sumitomo SC800-2 01

Capacity: 80T

Japan

1993

Crane: Nippon DH650 01

Capacity: 65T

Japan

1990

Excavator: Komatsu PC 228-NO3 02

Capacity: 0.7 - 0.9 m3

Japan

1990

Excavator: Komatsu PC200 05

Capacity: 0.7 - 0.9 m3

Japan

1990

Phan Vu Investment Corporation

Address: No. A2, Truong Son Street, Tan Binh District, HCMC, Vietnam

Email: phanvu@phanvu.com - Phone: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84(028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.