Phan Vũ - Nhà thầu nền móng & bê tông đúc sẵn lắp ghép
Company Phan Vu
Unit A-Floor 16-Indochina Park Tower, 4 Nguyen Dinh Chieu, Ward Dakao, District 1, HCMC. HCM
(84-28) 22200884-6
(84-28) 22200887
phanvu@phanvu.com
Phan Vu Investment Corporation

Address: No. A2, Truong Son Street, Tan Binh District, HCMC, Vietnam

Email: phanvu@phanvu.com - Phone: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84(028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.