Tầm nhìn - Sứ mệnh

Niềm tự hào và đam mê của Chúng tôi là luôn đưa ra các giải pháp có tính sáng tạo và tối ưu trong lĩnh vực cọc nền móng cho khách hàng.
Liên tục duy trì và phát triển vị trí dẫn đầu của Phan Vũ trong lĩnh vực cung cấp và thi công cọc nền móng tại thị trường Việt Nam đồng thời mở rộng và lan tỏa sang thị trường các nước Đông Nam Á và Châu Á.

Giá trị cốt lõi

Giá trị của chúng tôi đem lại cho khách hàng là:

Sự yên tâm đảm bảo bởi
Uy tín
Sự hài lòng về
Chất lượng
Luôn tối ưu hóa để đạt
Hiệu quả
Phan vu Group

Address: No. A2, Truong Son Street, Tan Binh District, HCMC, Vietnam

Email: phanvu@phanvu.com - Phone: (848) 22200884-6 - Fax: (848) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.