Phan Vũ - Nhà thầu nền móng & bê tông đúc sẵn lắp ghép

1996

Năm 1996: Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và xây dựng Phan Vũ, trụ sở tại TP HCM.

1997

Năm 1997: Khởi công nhà máy Phan Vũ Bình Dương: diện tích 30.000 m2 tại khu công nghiệp Sóng Thần 2 thuộc tỉnh Bình Dương.

  • Ngày khởi công:14/07/1997.
  • Đặc điểm: đây là dây chuyển sản xuất cọc ống và cột điện Bê tông ly tâm ứng suất trước đầu tiên tại VN. 
  • Công suất: 500.000 mét dài sản phẩm / năm. 
  • Trên 400 công nhân.

2001
Năm 2001: Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và xây dựng Phan Vũ, trụ sở tại TP HCM.
2004
Năm 2004: Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và xây dựng Phan Vũ, trụ sở tại TP HCM.
2006

Năm 2015: Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và xây dựng Phan Vũ, trụ sở tại TP HCM.

2007

Năm 2007: Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và xây dựng Phan Vũ, trụ sở tại TP HCM.

2008
Năm 2008: Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và xây dựng Phan Vũ, trụ sở tại TP HCM.
2009
Năm 2009: Khánh thành dây chuyền 3 cho Phan Vũ – Đồng Nai, sản xuất cọc D1000 dài 30m cho các dự án Cảng SSIT, SPSPA, CMID, Cái Mép Tân Cảng, Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước….
2010
Năm 2010: Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và xây dựng Phan Vũ, trụ sở tại TP HCM.
2012

Năm 2012: Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và xây dựng Phan Vũ, trụ sở tại TP HCM.

2014

Năm 2014: Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và xây dựng Phan Vũ, trụ sở tại TP HCM.

2015

Năm 2015: Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và xây dựng Phan Vũ, trụ sở tại TP HCM.

2016

Năm 2016: Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và xây dựng Phan Vũ, trụ sở tại TP HCM.

1996
1996

Năm 1996: Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và xây dựng Phan Vũ, trụ sở tại TP HCM.

1997
1997

Năm 1997: Khởi công nhà máy Phan Vũ Bình Dương: diện tích 30.000 m2 tại khu công nghiệp Sóng Thần 2 thuộc tỉnh Bình Dương.

  • Ngày khởi công:14/07/1997.
  • Đặc điểm: đây là dây chuyển sản xuất cọc ống và cột điện Bê tông ly tâm ứng suất trước đầu tiên tại VN. 
  • Công suất: 500.000 mét dài sản phẩm / năm. 
  • Trên 400 công nhân.

2001
2001
Năm 2001: Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và xây dựng Phan Vũ, trụ sở tại TP HCM.
2004
2004
Năm 2004: Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và xây dựng Phan Vũ, trụ sở tại TP HCM.
2006
2006

Năm 2015: Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và xây dựng Phan Vũ, trụ sở tại TP HCM.

2007
2007

Năm 2007: Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và xây dựng Phan Vũ, trụ sở tại TP HCM.

2008
2008
Năm 2008: Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và xây dựng Phan Vũ, trụ sở tại TP HCM.
2009
2009
Năm 2009: Khánh thành dây chuyền 3 cho Phan Vũ – Đồng Nai, sản xuất cọc D1000 dài 30m cho các dự án Cảng SSIT, SPSPA, CMID, Cái Mép Tân Cảng, Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước….
2010
2010
Năm 2010: Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và xây dựng Phan Vũ, trụ sở tại TP HCM.
2012
2012

Năm 2012: Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và xây dựng Phan Vũ, trụ sở tại TP HCM.

2014
2014

Năm 2014: Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và xây dựng Phan Vũ, trụ sở tại TP HCM.

2015
2015

Năm 2015: Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và xây dựng Phan Vũ, trụ sở tại TP HCM.

2016
2016

Năm 2016: Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và xây dựng Phan Vũ, trụ sở tại TP HCM.

Phan vu Group

Address: No. A2, Truong Son Street, Tan Binh District, HCMC, Vietnam

Email: phanvu@phanvu.com - Phone: (848) 22200884-6 - Fax: (848) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.