Tổ chức đào tạo quản lý rủi ro cho cán bộ quản lý công trường

Theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư 04/2017/TT-BXD quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình là nêu rõ: “An toàn lao động trong thi công xây dựng công trình là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại nhằm bảo đảm không làm suy giảm sức khỏe, thương tật, tử vong đối với con người, ngăn ngừa sự cố gây mất an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng công trình.”

Các cấp quản lý chỉ huy và CBNV tham gia tại buổi đào tạo

Sáng ngày 28/02/2021 tại văn phòng Tập đoàn Phan Vũ địa chỉ A2 Trường Sơn, P.2, Q. Tân Bình đã diễn ra buổi đào tạo về quản lý rủi ro trong ngành công nghiệp xây dựng nền móng cho các cấp quản lý đồng nghiêm chỉnh thực hiện.

Nhằm bồi dưỡng kiến thức và chuyên môn, đưa ra các biện pháp kỹ thuật cần thiết phòng chống những rủi ro, nguy hại. Phan Vũ tổ chức và đào tạo cho đội ngũ chỉ huy và công nhân tại công trường; đồng thời thực hiện, tuân thủ các quy tắc an toàn lao động trong quá trình thi công và xây dựng dự án. Trong đó, con người là yếu tố chính chiếm 80% trong việc quản lý an toàn lao động.

Một số hình ảnh tại buổi đào tạo:

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.