Phan Vũ - Nhà thầu nền móng & bê tông đúc sẵn lắp ghép

Phòng chống Covid-19: Làm việc tại nhà và hạn chế di chuyển

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam, để hạn chế việc lây nhiễm virus trong cộng đồng, Ban Tổng Giám đốc  Tập đoàn Phan Vũ thông báo chủ trương cho CBNV làm việc tại nhà và hạn chế di chuyển với các quy định cụ thể như sau:

  1. Đối tượng: Tất cả CBNV đang làm việc tại Văn phòng TP. HCM, Văn phòng Hà Nội và các VPKD tại các khu vực.
  2. Thời gian thực hiện: từ 24/03/2020 đến hết 05/04/2020

  3. Yêu cầu:

    1. Mỗi đơn vị đăng ký ít nhất 50% CBNV làm việc tại nhà.
    2. CBNV đã được cấp trên duyệt làm việc tại nhà thì không được phép vào văn phòng công ty trong suốt thời gian trên (14 ngày) trừ trường hợp theo yêu cầu của Ban TGĐ.Thủ tục đăng ký: Trưởng đơn vị đăng ký danh sách CBNV làm việc tại nhà và gửi về Bộ phận Nhân sự trước 16h00 ngày 23/03/2020 (theo biểu mẫu đinh kèm).
  4. Đối với CBNV đang làm việc tại công trường: Tất cả các CBNV đang làm việc tại các dự án không di chuyển từ công trường đến TP. HCM hoặc bất kỳ tỉnh thành nào khác trong thời gian trên (từ 24/03/2010 đến 05/04/2020) ngoại trừ các trường hợp di chuyển vì mục đích thực hiện công việc theo yêu cầu của công ty hoặc trường hợp khác có lý do chính đáng và được ban TGĐ phê duyệt.
  5. Đối với các công ty thành viên: căn cứ tình hình tại công ty và địa phương, ra thông báo kế hoạch sản xuất kinh doanh và làm việc tại nhà theo tinh thần nội dung thông báo này.

 

Thời gian làm việc tại nhà, hạn chế di chuyển như trên có thể thay đổi tùy theo tình hình dịch bệnh thực tế. Ban TGĐ sẽ thông báo đến CBNV nếu có bất kỳ thay đổi nào.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.