Phan Vũ tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 25/05/2022, Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 tại Tòa nhà Văn phòng Phan Vũ, số A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM. Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Chủ tọa đại hội (từ bên trái sang): ông Nguyễn Đức Dũng - Thành viên HĐQT, ông Phan Khắc Long - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa, ông Trần Vũ Anh Tuấn - Phó TGĐ

Do điều kiện dịch bệnh nên ba thành viên HĐQT gồm ông Akira Kurose, ông Yoshihito Yamamoto, ông Kazunori Okuyama ủy quyền cho ông Phan Khắc Long thực hiện các quyền của thành viên HĐQT cũng như quyền cổ đông của Asia Pile Holdings tại Phan Vũ tham gia đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Đoàn chủ tịch của Đại hội gồm: Ông Phan Khắc Long - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội; Ông Nguyễn Đức Dũng - Thành viên HĐQT; Ông Trần Vũ Anh Tuấn - Phó Tổng giám đốc.

Theo báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2021, thị trường có nhiều biến động và thách thức bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19, đáng kể là mảng xây dựng bất động sản cho khu công nghiệp và xây dựng dân dụng đều sụt giảm nghiêm trọng (hơn 50%). Trong khi giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Trước những thách thức, Ban lãnh đạo đã đưa ra các giải pháp sản xuất kinh doanh phù hợp với từng biến động của thị trường, thực hiện tốt chính sách tiết kiệm, kinh doanh an toàn và hiệu quả. Theo đó, đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu về Doanh số (đạt 107%) và Doanh thu (92%) hợp nhất theo kế hoạch đề ra. Trong đó kết quả nổi bật hơn hết là Phan Vũ đã chiếm lĩnh đến 80% thị phần cung ứng cọc bê tông cho hạng mục móng trụ tuabin của các dự án nhà máy điện gió.


Tiếp tục báo cáo trước Đại hội, ông Phan Khắc Long trình bày phương hướng nhiệm vụ và hoạt động năm 2022 của HĐQT. Theo nhận định, năm 2022 đã dần đi vào ổn định trong trạng thái “bình thường mới” nhưng vẫn sẽ là một năm với nhiều khó khăn và thách thức khi mà chuỗi cung ứng bị đứt gãy vẫn chưa được phục hồi hoàn toàn, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao. Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, dịch Covid-19 đã dần đi vào ổn định, các quốc gia khác bắt đầu mở cửa, chuỗi cung ứng đang được nối lại và dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ của thị trường bất động sản bất chấp những khó khăn và đặc biệt các dự án năng lượng tái tạo được nhận định sẽ tiếp tục bùng nổ trong năm 2022. Đây là cơ sở để Phan Vũ đề ra mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 với chỉ tiêu Doanh số là 5.400 tỉ đồng (tăng 20% so với năm 2021) và Doanh thu là 4.400 tỉ đồng (tăng 15% so với năm 2022).

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua các Văn kiện khác với sự nhất trí cao như: Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; Tờ trình phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2022; Tờ trình kinh phí hoạt động và thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và ngân sách hoạt động năm 2022; Tờ trình về việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022: Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh; Tờ trình xin phê chuẩn quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT.

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ biểu quyết thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, đạt tỷ lệ nhất trí 100%. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày sau lời tuyên bố bế mạc của Chủ tọa.


Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.