Phan Vũ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 16/06/2020, tại tòa nhà Tập đoàn Phan Vũ (thành phố HCM), Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ (Phan Vũ Group) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 


Tham dự Đại hội có Ông Phan Khắc Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và trong tình hình dịch bệnh Covid còn đang rất phức tạp nên Ông Phan Khắc Long là người đại diện theo ủy quyền của Ông Akira Kurose và Ông Yoshihito Yamamoto để thực hiện các quyền của thành viên HĐQT cũng như quyền cổ đông của Asia Pile Holdings (Nhật Bản) tại Phan Vũ tham gia Đại hội; Ngoài ra Đại hội còn có sự tham dự của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 và các khách mời khác.

Ông Phan Khắc Long - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phan Vũ phát biểu khai mạc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua 09 nội dung gồm: (1) Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; (2) Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020; (3) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; (4) Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; (5) Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; (6) Thông qua Tờ trình phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020; (7) Thông qua Tờ trình kinh phí hoạt động và thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 và ngân sách hoạt động năm 2020; (8) Thông qua Tờ trình ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020; (9) Thông qua Tờ trình xin phê chuẩn phương án và kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp cho APH.

Ông Bùi Đức Thông - Tổng Giám đốc Phan Vũ, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Năm 2019, Phan Vũ đã xuất sắc hoàn thành chỉ tiêu về doanh số (đạt 102%) và doanh thu hợp nhất (105%), đây là thành quả rất đáng khích lệ cho sự quyết tâm, kiên định và sáng tạo của Ban lãnh đạo cùng tập thể CBNV tập đoàn Phan Vũ trước bối cảnh ảm đạm của ngành xây dựng trong năm 2019. 

Ông Nguyễn Quang Trung - Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo đánh giá hoạt động của BKS năm 2019 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Bước vào năm 2020, tình hình trở nên vô cùng khó khăn trước sự ảnh hưởng nặng nề của đại dịch toàn cầu Covid, Ban lãnh đạo Tập đoàn Phan Vũ tiếp tục chứng tỏ sự linh hoạt và sáng suốt trong điều hành khi nhanh chóng đưa ra các chính sách ứng phó kịp thời để Tập đoàn vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho toàn thể CBNV. Đến thời điểm hiện tại, Phan Vũ đảm bảo 100% an toàn sức khỏe cho hệ thống nhà máy, công ty thành viên thuộc Phan Vũ Group và đồng thời duy trì công suất sản xuất, ổn định thu nhập cho toàn bộ CBNV. 

Ông Nguyễn Đức Dũng - Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày sau khi biểu quyết thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, đạt tỷ lệ nhất trí 100%. 

Một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ:

.


Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.