Phan Vũ tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của chuỗi lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tại TP. HCM và Hà Nội, Ban lãnh đạo Tập đoàn Phan Vũ đã ban hành thông báo về việc tăng cường phòng chống dịch đến CBNV nhằm đảm bảo sự an toàn cho người lao động và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Theo đó, toàn tất cả CBNV thực hiện giãn cách tại nơi làm việc theo chỉ thị 15 như sau:

 1. Đối với CBNV đang làm việc tại TP. HCM và Hà Nội: 

 • Thực hiện chế độ làm việc tại nhà và tại công ty luân phiên (theo sự phê duyệt của lãnh đạo đơn vị và sự giám sát thực hiện của Phòng Hành chính)

 • Không tổ chức hội họp trực tiếp quá 10 người.

 • Tăng cường làm việc và hội họp qua internet.

 • Đảm bảo vị trí ngồi làm việc có khoảng cách 2m giữa các CBNV.

 • Thực hiện khai báo y tế mỗi ngày trước khi vào công ty (trên app của Phan Vũ: kbyt.phanvu.com hoặc khai báo trực tiếp tại chốt bảo vệ)

 • Thực hiện các biện pháp 5K tại công sở.

2. Đối với các Văn phòng Phan Vũ tại Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh:

 • Tùy tình hình thực tế của địa phương, giám đốc các Văn phòng quyết định số lượng và lịch làm việc của CBNV (tại nhà và tại công ty), vừa đảm bảo an toàn vừa đảm bảo công việc được thông suốt.

 • Nghiêm túc thực hiện theo các chỉ thị của từng địa phương trực thuộc (nếu có).

  3. Đối với các Công ty thành viên: Căn cứ tình hình tại công ty và địa phương để đưa ra các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 kịp thời và phù hợp.

(CBNV vui lòng xem chi tiết Thông báo đã được Phòng Nhân sự phát hành ngày 27/05/2021)

Hình ảnh CBNV tại Văn phòng Điều hành PVI thực hiện giãn cách tại nơi làm việc và phòng chống dịch Covid-19:

Đo thân nhiệt, sát khuẩn, đeo khẩu trang...

 Và thực hiện khai báo y tế trước khi vào công ty

Đảm bảo khoảng cách 2m tại vị trí ngồi làm việc

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.