Phan Vũ - Nhà thầu nền móng & bê tông đúc sẵn lắp ghép

Phan Vũ bổ nhiệm Phó Giám đốc mới cho Khối Hạ tầng

Ngày 01/08/2020, tại văn phòng Tập đoàn Phan Vũ, ông Phan Khắc Long - Chủ tịch HĐQT Phan Vũ Group đã chúc mừng và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Khối Hạ tầng cho ông Võ Thế Thuận.

Theo Quyết định, ông Võ Thế Thuận, Giám đốc Công ty Phan Vũ Bình Dương kiêm giữ chức vụ Phó Giám đốc Khối Hạ tầng PVI kể từ ngày 01/08/2020. Ông Võ Thế Thuận có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo Bản mô tả chức danh tương ứng và theo sự phân công của Lãnh đạo Khối Hạ tầng. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2020.

Ông Võ Thế Thuận nhận Quyết định bổ nhiệm từ Chủ tịch HĐQT - Ông Phan Khắc Long

Chúc mừng Khối Hạ tầng có Phó giám đốc mới, chúc mừng ông Võ Thế Thuận và chúc ông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong vị trí vừa được bổ nhiệm.

.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.