Nhận thức và phân tích chuỗi quá trình theo chuỗi cung ứng

Nhằm triển khai mục tiêu hoàn thiện và ổn định cơ cấu tổ chức theo mô hình quản lý chuỗi cung ứng (SCM), Phòng Nhân sự - Đào tạo phối hợp cùng Phòng Hoạch định và Quản lý chuỗi cung ứng tổ chức khóa đào tạo nội bộ với chuyên đề về “Nhận thức và phân tích chuỗi quá trình theo SCM”. Để đảm bảo sự an toàn trong tình hình dịch COVID vẫn phức tạp, khóa đào tạo được triển khai theo hai hình thức gồm trực tiếp tại tòa nhà văn phòng Phan Vũ, số A2 Trường Sơn và trực tuyến (online) qua hệ thống MS dành cho các học viên ở xa.

Ông Trần Vũ Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc kiêm giám đốc Phòng Hoạch định và Quản lý SCM chủ trì khóa đào tạo nội bộ "Nhận thức và phân tích chuỗi quá trình theo SCM", dành cho các cán bộ quản lý thuộc Khối Kinh doanh, Khối Cung ứng và các trưởng/phó Phòng ban hỗ trợ PVI .

Khóa đào tạo nội bộ "Nhận thức và phân tích chuỗi quá trình theo SCM" dự kiến sẽ kéo dài hơn 52 buổi và được thực hiện xuyên suốt trong năm 2022. Xin chúc tất cả các anh chị quản lý tích cực tham gia học tập và hoàn thành khóa đào tạo một cách xuất sắc, qua đó ứng dụng kiến thức chuỗi quá trình theo SCM vào vị trí công việc một cách hiệu quả nhất. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.