Phan Vũ nắm giữ 51% cổ phần của FECON Mining - FCM

Ngày 21/8/2018, CafeF đưa tin bài viết "Nhiều khả năng công ty cọc bê tông Phan Vũ sẽ thâu tóm Fecon Mining", sau khi HĐQT của Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON (FECON Mining-FCM) chấp thuận việc Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ trở thành cổ đông chiến lược, nắm giữ 51% cổ phần FCM.


Phan Vũ được quyền thực hiện các giao dịch nhận chuyển nhượng 20.910.000 cổ phiếu FCM, tương đương 51% cổ phần có quyền biểu quyết của FCM đang lưu hành theo hình thức mua khớp lệnh hoặc mua thỏa thuận mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định.

Qúy vị quan tâm có thể click vào CafeF để xem nội dung chi tiết bài viết.

(Nguồn: CafeF)

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.