Năng lực thiết bị

Tên thiết bị (click chọn) Số lượng Thông số kỹ thuật Quốc gia Năm sản xuất
Xe cơ sở Nippon Sharyo DH508-110M 02 Chiều sâu khoan: 55m

Đường kính khoan: 2.0m

Nhật Bản

  1993

Xe cơ sở Nippon Sharya DH608-120M 04

Chiều sâu khoan: 65 m

Đường kính: 2.5 m

Nhật Bản

1995

Xe cơ sở Sumitomo SP110 01

Chiều sâu khoan: 65m ; Đường kính khoan: 2.5 m

Nhật Bản

1991

Thiết bị xe khoan xi măng đất chuyên dùng Kobelco 01

Chiều sâu khoan: 40 m

Đường kính: 1.0m

Nhật Bản

1995

Xe cẩu bánh xích Sumitomo SC1000-2 01

Sức nâng : 100T

Nhật Bản

2000

Xe cẩu bánh xích Hitachi CX900 02

Sức nâng: 90T

Nhật Bản

1990

Xe cẩu bánh xích Sumitomo LS218 01

Sức nâng: 80T

Nhật Bản

1996

Xe cẩu bánh xích Sumitomo LS118 01

Sức nâng: 50T

Nhật Bản

2007

Xe cơ sở Sumitomo SC800-2 01

Sức nâng : 80T

Nhật Bản

1993

Xe cẩu bánh xích Nippon DH650 01

Sức nâng: 65T

Nhật Bản

1990

Máy đào bánh xích Komatsu PC 228 02

Dung tích gàu: 0,7 ~ 0.9 m3

Nhật Bản

1990

Xe đào Komatsu PC200 05

Dung tích gàu: 0.7 - 0.9 m3

Nhật Bản

1990

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.