Bổ nhiệm Trưởng VPĐD tại chi nhánh Phan Vũ-Cần Thơ

Ngày 08/12/2017 vừa qua, tại văn phòng Chi nhánh Phan Vũ - Cần Thơ, đại diện Khối Quản trị - Tài chính và Khối Kỹ thuật - Kinh doanh của Tập đoàn Phan Vũ đã tổ chức buổi Lễ công bố các quyết định liên quan đến nhân sự.  

Ông Đặng Kiện Hùng - Phó TGĐ Tập đoàn Phan Vũ trao quyết định cho ông Huỳnh Hy Đông (bên tay trái)

Theo Quyết định số 381/2017, ông Huỳnh Hy Đông sẽ thôi nhiệm chức danh Trưởng VPĐD tại Cần Thơ, vì đã đến tuổi nghỉ hưu theo qui định của Bộ Luật Lao Động. Ông Huỳnh Hy Đông tiếp tục được phân công đảm nhận chức danh Giám đốc Bán hàng Cấp cao tại Chi nhánh Phan Vũ-Cần Thơ kể từ ngày 01/01/2018.  

                Ông Đặng Kiện Hùng - Phó TGĐ  trao quyết định cho ông Trịnh Văn Thưởng (bên tay trái)

Cũng tại buổi lễ, ông Trịnh Văn Thưởng sẽ chính thức là Trưởng VPĐD tại Cần Thơ, theo Quyết định số 382/2017 kể từ ngày 01/01/2018


Chụp hình lưu niệm cùng các thành viên Phan Vũ - Cần Thơ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.