Infrastructure

Cọc ván
Cọc cừ vuông với thép cường độ cao đang được đưa vào sử dụng rộng rãi trên thị trường móng cọc với ưu điểm chất lượng cao và giá thành cạnh tranh
Bê tông thương phẩm
Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của ngành công nghiệp xây dựng, Phan Vũ đã sản phẩm cũng như những giải pháp bê tông đa dạng phù hợp cho những dự án khác nhau.
ống bê tông ly tâm ứng suất trước
Cọc bê tông ly tâm ứng suất trước (P.C) và cọc bê tông cường độ cao ứng suất trước (PHC) được sản xuất theo tiêu chuẩn.
Phan Vu Investment Corporation

Address: No. A2, Truong Son Street, Tan Binh District, HCMC, Vietnam

Email: phanvu@phanvu.com - Phone: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84(028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.