Hạng mục công việc: Thi công khoan hạ cọc bê tông ly tâm bằng công nghệ Hyper-MEGA D800-600

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công khoan hạ cọc bê tông ly tâm D800-600

Giá trị hợp đồng: 60.458.000.000 VND

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công khoan hạ cọc bê tông ly tâm D800

Giá trị hợp đồng: 67.776.000.000 VND

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công ép đại trà cọc PHC D400A

Giá trị: 97.000.000.000VNĐ

Hạng mục công việc: Khoan dẫn cọc bê tông ly tâm kích thước D300 và D500

Giá trị hợp đồng: 223.000.000.000VNĐ


Hạng mục công việc: Khoan hạ cọc bê tông ly tâm kích thước D600 theo phương pháp BASIC 


Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.