Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công ép cọc D500A, D600B

Giá trị hợp đồng: 20.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công khoan hạ cọc PHC D700, D800

Giá trị hợp đồng: 65.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công tấm tường đúc sẵn EUROWALL

Giá trị hợp đồng: 20.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công khoan hạ cọc D400, D600

Giá trị hợp đồng: 45.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việcCung cấp cọc thử và cọc đại trà D450A

Giá trị hợp đồng: 30.00.000.000 VNĐ

Hạng mục công việcCung cấp và thi công đóng cọc D350

Giá trị hợp đồng: 32.00.000.000 VNĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.