Hạng mục công việcCung cấp cọc thử và cọc đại trà D450A

Giá trị hợp đồng: 30.00.000.000 VNĐ

Hạng mục công việcCung cấp và thi công đóng cọc D350

Giá trị hợp đồng: 32.00.000.000 VNĐ

Hạng mục công việcThi công cọc bê tông ly tâm ứng suất trước và thi công tầng hầm

Giá trị hợp đồng: 222.640.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp và thi công cọc D400, D500, D600 

Giá trị hợp đồng: 43.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc BTLT dự ứng lực PHC D300A

Giá trị hợp đồng: 50.000.000.000 VNĐ

Hạng mục công việc: Cung cấp cọc đại trà D300A và D500A

Giá trị hợp đồng: 69.300.000.000 VNĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Địa chỉ: A2 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

Email: phanvu@phanvu.com - Điện thoại: +84 (028) 22200884-6 - Fax: +84 (028) 22200887

© 2016 PhanVuGroup. All rights reserved.